La Sirollada va nèixer el passat octubre de 2013 a iniciativa de diferents entitats de la ciutat de Lleida i amb la voluntat d’adherir a molts més col·lectius culturals, socials, de lleure, etc., per tal d’arribar al màxim de població i poder de crear una Festa Major per a totes.  És per aquest motiu que totes les nostres reunions i assemblees són obertes a tothom. A més a més,  des de La Sirollada creiem necessari establir comunicació amb tots els altres agents implicats, com poden ser la Regidoria de Joventut i de Cultura

Per què necessitem una altra Festa Major?

 • Poc participativa: Veiem la necessitat de que la festa major passi a ser realment una Festa Major Popular, on la ciutadania se la senti seva i on tothom hi tingui cabuda.
 • Molt pes d’empreses privades: La realitat associativa de Lleida està canviant. Cada vegada hi ha més persones implicades en les diferents entitats, associacions o moviments socials i ciutadans; però en contrapartida, a la Festa Major de Lleida ha augmentat, en els seus últims anys, la participació de les empreses privades i d’oci de la ciutat.
 • Poca representació de les entitats: A més a més, el poc espai que hi ha actualment per les entitats ciutadanes ja està repartit, i és veritablament difícil formar-ne part. Creiem que cal un nou espai, on tothom hi tingui cabuda i on la ciutadania pugui participar-hi, no com a simple espectador, sinó com a agent actiu.

Quina Festa Major volem?

El projecte gira entorn a dos eixos principals per tal de donar resposta a les necessitats exposades anteriorment:

 • Activitats atractives i participatives: Cal dinamitzar els barris, la gent que hi viu i promoure la participació ciutadana durant la Festa Major. Aquesta activació de la participació, doncs, passa per fer propostes d’activitats promogudes i dinamitzades per les entitats i adreçades als diferents públics, fent-les atractives per a tothom: infants, joves, adults, etc.
 • Espai de Barraques de nit: Crear un nou espai dins de les nits de la Festa Major donant protagonisme fonamentalment a les entitats, col·lectius i colles. Aquest nou espai proposem que sigui en format de “barraques”, enteses com a petits estands on cada entitat pugui gestionar la seva pròpia barra.
 • Prendre desicions: Participar en la programació dels concerts i activitats, conjuntament amb tècnics de les diferents administracions i la Comissió de Festes, si s’escau. Obrint, d’aquesta manera, els processos de decisió a tothom.

La proposta de La Sirollada:

 • Ser visibles durant la Festa Major: Creiem que la millor localització de la zona de Barraques és al mateix recinte on es realitzen totes les activitats nocturnes de la Festa Major actualment, és a dir, els Camps d’Elisis, durant els 3 dies que dura la festa.
 • Activitats a tota la ciutat: Alhora, la situació de les activitats diürnes seria per tota la ciutat, depenent de la necessitat d’espai de cada activitat i prestant especial atenció en la dinamització de zones amb característiques més especials.
 • Recursos materials i econòmics compartits: Per tal de que el projecte no sigui una despesa més i, entenent, que forma part de la Festa Major oficial, proposem que una part de la partida pressupostària actual es destini a finançar aquesta part de la festa, donant recursos materials per tal de poder crear tot l’espai de barraques i fer-ne difusió.

Com ens organitzem?

 • Tenim un caràcter totalment assembleari i horitzontal. Totes les decisions es prenen a les assemblees (setmanals, bisetmanals o mensuals, depenent de la intensitat de la feina).
 • Ens coordinem a través de comissions permanents (organització, comunicació i economia) i comissions puntuals (festa major, carnestoltes, cap d’any…). En aquestes comissions hi pot participar tothom qui vulgui i tenen les seves respectives tasques, les decisions que prenen han d’aprovar-se en assemblea.

Així doncs, la Sirollada té una forma d’organitzar-se horitzontalment i dinàmicament, amb la reivindicació de l’assemblearisme, els espais oberts i la presa de decisions col·lectives.

Llegeix l’avantprojecte de La Sirollada