Condicions per poder participar de la Sirollada:

Poden participar totes aquelles associacions, entitats, grups de joves, colles, etc. que:

 1. Durant l’any tinguin activitat a Lleida.
 2. No siguin un partit polític ni les joventuts d’aquests.
 3. No promoguin ni tinguin actituds feixistes, sexistes, racistes o LGTBfòbes.
 4. No tinguin ànim de lucre. No siguin una empresa privada o una entitat encoberta d’una empresa.

Condicions per poder tenir una barraca:

Complir els 4 punts de les Condicions per poder participar de La Sirollada.

Noves entitats:
 1. Participar des de 2 mesos abans de la Festa Major de Maig.
 2. Participar activament de les assemblees de La Sirollada, aportant mínim 1 persona a les comissions de Festa Major i assistint a totes les assemblees prèvies a la Festa Major, si no es pot assistir a alguna de les reunions, justificar-ho.
 3. Participar a la organització d’una activitat.
 4. Intentar participar a la Festa Major de Setembre, si se sol·licités formar part de La Sirollada abans d’aquesta.
Per entitats que ja participen de la Sirollada:
 1. Participar de la Festa Major de Setembre.
 2. Tenir una assistència mínima de 2 assemblees de cada 4 durant l’any i a totes les de la preparació de Festa Major de Maig. Si no es pot complir aquest mínim, justificar-ho.
 3. Participar a la organització d’una activitat.
 4. Aportar mínim 1 persona a alguna de les comissions de Festa Major.